ముక్కు తీగ కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే మూడు పదార్థాలు

2021/02/26

అతను పనిముక్కు తీగ is to make the mask fit the face better and ensure that bacteria are not easy to enter the respiratory tract. The ముక్కు తీగ needs to have a good force-bearing shape, there will be no rebound under the condition of no force, and the existing shape will not be deformed.

 

ముక్కు తీగకు మూడుసార్లు ఉపయోగించే పదార్థాలు ఉన్నాయి: పాలియోలిఫిన్ పాలిమర్ కోటెడ్ గాల్వనైజ్డ్ఫైన్ స్టీల్ వైర్, ప్లాస్టిక్ మరియు స్వచ్ఛమైన అల్యూమినియం.


ఇనుప ముక్కు బ్రిడ్జ్ వైర్పాలియోలిఫిన్ పాలిమర్ కోటెడ్ గాల్వనైజ్డ్ ఫైన్ స్టీల్ వైర్‌తో తయారు చేయబడింది.ప్లాస్టిక్ నోస్వైర్, అన్నీ పాలియోలిఫిన్ రెసిన్తో తయారు చేయబడ్డాయి.


అల్యూమినియోస్ వైర్మెటల్ అల్యూమినియంషీట్ నుండి స్టాంప్ చేయబడింది